Visual Management

Hur du skapar bättre samarbete och resultat


Stockholm 4 februari 2016

Välkommen till en dag då vi djupdyker i lärdomar från både lyckade och mindre lyckade exempel på användning av visuell styrning.

Vi har bjudit in personer från olika miljöer som alla bjuder på spännande erfarenheter och mängder av praktiska tips.

Agenda

08.30 Kaffe och macka


09.00 Inledning med moderator Joakim Hillberg, Revere

Joakim Hillberg


09.10 Smutsiga händer i Assa Abloys pulsrum

Assa Abloy listades 2013 av Forbes på plats nr 78 över världens mest innovativa företag – före bland andra Apple.
      Bengt Johansson kommer att visa hur Assa Abloy arbetar med visuella ledningsrum och pulsrum för olika program, vad de försöker uppnå och hur de driver implementering över flera världsdelar.
      Du kommer också att få se hur de gör för att skapa effektfulla virtuella pulsmöten, med högt engagemang trots att deltagarna är på olika platser.

Bengt Johansson

Bengt Johansson är Lean Innovation Manager på Assa Abloys EMEA-division. Han stödjer divisionens 38 R&D-siter i Lean Innovation, där han bland annat genomfört utbildningar för över 500 personer inom koncernen. Han har över 15 års erfarenhet av innovations- och utvecklingsarbete.


10.05 Paus 10 minuter med kaffe och frukt


10.15 Från funktionellt tänkande till samarbete över gränserna

Johan Rundalen är områdesansvarig och leancoach på Hyresbostäder i Norrköping. De har arbetat med lean sedan 2011. I början var det mycket fokus på att skapa nya bättre processer och göra värdeflödeskartläggningar. Nu är det ett större fokus på daglig styrning, måluppfyllelse och förbättringsarbete.

Johan kommer att visa hur den visuella styrningen har hjälpt Hyresbostäder att gå från ett funktionellt tårtbitsbeteende till att ta gemensamt ansvar och stödja varandra över de funktionella gränserna.

Du kommer också att få ett mycket praktiskt exempel på hur visuell uppföjning av årsplan, månadsplan och dagsplan går till.

Johan Rundalen11.00 Digital visualisering av kunskapsarbete – vad, hur och varför

Det finns idag många hjälpmedel för att visualisera flöden, flaskhalsar, måluppfyllelse för manuellt arbete. Detta är sådant som är enkelt att se i produktion men som är dolt för kunskapsarbete som i exempelvis produktutveckling.
      Amer Catic kommer att visa hur de har gått ett steg längre.
Genom att digitalisera har de visualiserat fler viktiga aspekter av kunskapsarbete, till exempel interface mellan organisationer, olika vyer på kunskapsarbete (individ, projekt, grupp) samt spårbarhet och historik i syfte att öka transparensen och se flödet av kunskapsarbete.

Dessutom har de utvecklat en metodik för att visualisera den kunskap som ligger till grund för kunskapsarbete inspirerat av Toyotas checklistor.

Amer Catic

Amer Catic har de senaste tre åren lett arbetet med att implementera kunskapshantering inom AB Volvos utvecklingsorganisationer samt varit projektledare för det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Vis-IT (www.projectvisit.org). Dessförinnan bedrev Amer forskning på Chalmers tekniska högskola inom kunskapshantering i produktutvecklande organisationer och har publicerat en doktorsavhandling i ämnet.


12.00 Lunch


13.00 Gör det osynliga synligt – visualisering i agile produktutveckling

Mycket av dagens kunskapsarbete sker nästan uteslutande i det digitala. Kliver du in på ett kontor och försöker observera vart de är på väg, hur det går och var det finns problem så är det ofta inte lätt eftersom nästan allt är ettor och nollor som är gömda i digitala förvar. För att skapa en gemensam förståelse behöver vi göra det osynliga synligt.

Under detta pass kommer Håkan Forss att dela med sig av sina erfarenheter av att skapa en gemensam och delad visuell förståelse kring de osynliga processerna och dess arbete.

Håkan Forss

Håkan Forss är Agile Coach på King, skaparna av Candy Crush Saga. Han är en uppskattad författare och är känd för att presentera med hjälp av LEGO. Kolla gärna filmen Stop doing Retrospective and start your Toyota Kata!


13.55 Paus 5 minuter


14.00 Vad krävs av ledarskapet för ett lyckat införande?

Newbody har infört en heltäckande visuell styrning av den dagliga verksamheten, av förbättringarna samt av de strategiska projekten. Resultatet är större engagemang och bättre helhetssyn. Nu strävar alla åt samma håll, vilket påverkar de övergripande målen som leveransprecision, kvalitet och kostnader.

Tobias Ericsson kommer att berätta om hur Newbody införde dessa arbetssätt, vad som krävdes av honom som chef i inledningen av förändringsprocessen och hur ledarna coachar i vardagen. Idag har de en systematik och struktur för arbetet och förbättringarna som involverar alla medarbetarna.

Tobias Ericsson

Tobias har det övergripande ansvaret för strategisk supply chain management på Newbody. Ansvaret omfattar produktutveckling , inköp , planering, produktion , lager, kvalitet , logistik , returer och kundsupport. Tobias har tidigare arbetat som konsult inom supply chain inom ett flertal branscher såsom telekom, handel och konsumentprodukter, fordonsindustrin, läkemedel och medicinteknik samt tillverkningsindustrin.


14.30 Eftermiddagskaffe


15.00 Fallgropar och utmaningar

Visuell styrning är enkelt att förstå och kraftfullt. Trots detta ser vi många misslyckade implementeringar, förvirring och uteblivna resultat. Tidigare under dagen har du fått se och höra om lyckade exempel och hur man ska göra. Under detta pass kommer Pia Anhede att dela med sig av de vanligaste fallgroparna och misstagen hon mött.

Pia Anhede

Pia Anhede är en erfaren och uppskattad tränare och coach inom områdena leantransformationer, etablera systematiskt förbättringsarbete genom hela organisationen samt flödesorientering. Pias huvudfokus är att bygga kompetens och förmåga genom att integrera utbildning, träning, implementering och situationsanpassad coachning. Pia har arbetat i många branscher och verksamheter, allt från sjukvård, service, offentlig verksamhet och tillverkning under mer än 20 år.


15.30 Summerande diskussion


15.45 Slut

Praktisk information

Datum och tid: 4 februari 2016 kl 9.00-16.00. Kaffe och macka från kl 8.30.

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14 i centrala Stockholm.

Pris: 5800 kr om du bokar senast 4 december. 6800 kr om du bokar efter 4 december. Alla priser är exklusive moms 25%.

Erbjudande: Boka både detta seminarium och seminariet Ledningssystem för att skapa resultat som genomförs dagen före, för totalt 10000 kr exkl moms.

Språk: Svenska.

Mer information: Rikard Sjöström, rikard.sjostrom@leancompetence.se, +46707952929.

Boka nu

Välj dagar:

Jag bokar seminariet Visual Management 4/2

Jag bokar båda seminarierna Ledningssystem 3/2 och Visual Management 4/2


Välj betalningssätt:

Faktura, 30 dagars betalningsvillkor

Bank-/kreditkort. Efter din bokning skickas en länk till betalning via PayPal (konto behövs). Betalning inom fem dagar.


Förnamn


Efternamn


E-post


Mobil / telefon


Befattning


Organisation / företag


Fakturaadress


Fakturareferens / inköpsorder
(Ställ ut inköpsordern till Lean Competence Sweden AB, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg)


Särskild kost / allergier


Kommentarer / övrig info


Genom att boka godkänner jag villkoren (öppnas i nytt fönster)