– Hej du som är lärare eller ledare i skolan!
Välkommen att träffa Mike Rother.

Av honom kan du lära dig att leda ett spel som tränar dina elever att tänka och handla på ett vetenskapligt och kreativt sätt.

Mike Rother

Mike Rother är en av världens främsta forskare i vetenskapligt tänkande och handlande. Han brinner för att föra den senaste forskningen till barn och ungdomar. Därför bjuder vi in dig till en workshop som Mike leder, där du får lära dig att leda ett spel som på en timme ger dina elever en aha-upplevelse av vad vetenskapligt tänkande och handlande innebär.

Mike Rother är verksam vid University of Michigan och har skrivit böckerna ”Learning to see” och ”Toyota Kata”, som fått enormt genomslag i tusentals organisationer över hela världen.

Vad handlar det om?

Tänk dig att allt vi gör kan ses som mönster av tänkande och beteenden som vi lärt oss genom våra olika erfarenheter. Tänk dig att forskare har identifierat ett specifikt sådant mönster, som följer ett vetenskapligt förhållningssätt och leder till ökad kreativitet och förmåga att lösa svåra utmaningar.

Det mönstret har blivit ett välkänt fenomen inom utvecklingsarbete över hela världen och har av Mike Rother fått namnet Kata.

Användningsområdena är oändliga och därför sprids Kata överallt i samhället.

Nu hoppas vi att denna meta-metod för kunskapsutveckling ska spridas till barn och ungdomar i Sverige.

Vad får eleverna med sig?

Träningen kommer öka elevens förmåga:

  1. att tänka och handla vetenskapligt och kreativt! De tränas att skapa lösningar för svåra utmaningar genom att experimentera sig fram mot ett definierat mål.
  2. att samarbeta! De tränas att arbeta effektivt tillsammans för att lösa problem och uppgifter med gemensamt ansvar.
  3. att kommunicera! De tränas att sortera sina tankar, fakta och lösningar och att presentera dem så att andra förstår.

Själva spelet börjar med en planeringsfas där eleverna ska förstå en övergripande utmaning, hur det nuvarande tillståndet ser ut och sedan själva definiera nästa måltillstånd. Därefter följer en fas med handling, där många snabba experiment driver deltagarna närmare måltillståndet.

Vad får du som lärare/skolledare med dig?

Under en unik halvdag i Södertälje kommer du att få träning av Mike Rother för att du själv ska kunna leda spelet.

Praktisk information och anmälan

För vem: Inbjudan är öppen för alla lärare och ledare inom utbildningsväsendet, med fokus på dig som arbetar i årskurs 4-9 och på gymnasienivå.

När: Tisdag 15/9 kl 10.00-14.30.

Var: I Södertälje stadshus.

Pris: 0 kr för lärare och skolledare. Sponsras av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Anmälan: Maila anmälan till info@leancompetence.se

Mer information: Pia Anhede, pia@anhede.com, 070-5438048.

Arrangörer: Vi som arrangerar detta arbetar till vardags med att stödja företag och organisationer att arbeta med Kata. Vi ser fram emot att lära tillsammans med dig som är nyfiken på kunskapsutveckling!