In English

Why do smart organizations struggle with lean?


Master Meeting med Pascal Dennis
24-25 oktober på Alfa Laval i Lund

Vi får inte de fantastiska resultat vi vill med Lean. Vi har definierat våra värderingar, har ett produktionssystem och ett leanhus. Men våra medarbetare driver inte förbättringar varje dag. Och vi når inte de fantastiska resultat vi vill.

Varför är det så?

När Pia Anhede medverkade på Lean Island förra året fastnade hon för Pasal Dennis mycket pedagogiska beskrivning av olika implementeringsstrategier av lean och hur vi når de resultat vi alla önskar.

Många har skapat egna lednings- och produktionssystem utifrån följande resonemang:

 1. Om vi lär oss metoder och arbetssätt från Toyota Production System,
 2. och utvecklar ett eget lednings- och produktionssystem, där värderingar, principer och metoder förklaras,
 3. för ut metoderna och och följer upp att alla arbetar enligt dem,
 4. så kommer även vi att bli riktigt bra.

På detta Master Meeting får du se vilka fallgropar som finns med detta resonemang.

Baserat på sin mångåriga erfarenhet från Toyota och sitt arbete med att stödja leantransformationer över hela världen, kommer Pascal Dennis visa att skiljelinjen ligger i implementering, både vad gäller strategin och vad som implementeras.

Ett exempel visar vad det innebär: De som försöker lära av Toyota implementerar principer och metoder, medan Toyota själva har ett angreppssätt för att röra sig mot en högre prestationsnivå.

På denna workshop kommer du att få

 • djup förståelse för detta annorlunda sätt att tänka
 • träna på att utveckla en konkret implementeringsstrategi som ger helt andra förutsättningar för att få ut resultat av era ansträngningar med lean.

Pascal Dennis

Pascal Dennis

Pascal har mångårig erfarenhet från Toyota i Kanada och Japan.

Han har varit ansvarig för att bygga upp produktionssystem för nya bilmodeller och har ansvarat för träning av tusentals personer inom Toyota.

Som konsult har Pascal stöttat leanimplementeringar på ledande internationella företag i en mängd olika sektorer och branscher. Han är även verksam inom Lean Enterprise Institute sedan mer än 10 år.

Pascal har skrivit flera böcker och tre av dem har belönats med Shingo Prize:

 • Getting the Right Things Done – a Leader’s Guide to Planning and Execution
 • The Remedy: Bringing Lean Thinking Out of the Factory to Transform the Entire Organization
 • Lean Production Simplified
 • Andy & Me: Crisis and Transformation on the Lean Journey

Pascal är en mycket uppskattad coach och talare, känd för att kombinera djup kunskap med öppenhet för lärande.

Pascal Dennis

Gå på djupet med Pascal Dennis och lär från Alfa Laval

Detta är en fantastisk möjlighet att se och lära från verkligheten på Alfa Laval under ledning av en av världens mest erkända auktoriteter inom lean.

För att få praktisk träning kommer du på plats att få ta del av Alfa Lavals Production System (ALPS). ALPS formaliserades 2008 och har sedan dess varit den globala ledstjärnan för hur deras lokala verksamheter ska drivas.

Du kommer att utveckla din förståelse för och träna på hur ni jobbar strategiskt med lean, så att ni verkligen förbättrar verksamheten i rätt riktning. Många implementerar lean men skapar inte framgångsrika verksamheter. Denna workshop kommer att stödja dig och ditt team att förstå den avgörande skillnad som rätt implementeringsstrategi innebär.


Så här säger Gert Frick, Director Volvo Car Manufacturing System, apropå temat:

– ”Produktionsystem skall vara enkla och guida oss i att utveckla arbetssätt mot hög prestation, som TPS i sin ursprungliga form. Här har många västerländska företag gått fel och utvecklat produktionssystem som komplexa beskrivningar av metoder och principer. Produktionssystem är hur vi ska agera och bete oss i vårt arbete. Om det blir ett ISO-liknande system med krav på assessment, rätt instruktioner och utgåvor av blanketter ska man se upp. Då är man förmodligen helt fel ute!”

Målgrupp

Lämplig för ledningsgrupper, fabrikschefer, verksamhetschefer, produktionschefer, leancoacher, verksamhetsutvecklare, ledartränare etc.

Alla praktiska detaljer

Plats
Vi är på värdföretaget Alva Laval i Lund. Adressen är Rudeboksvägen 1 i Lund. Parkering finns utanför

Tid

 • Dag 1, tisdag 24 oktober: Samling vid receptionen kl 08.30. Kaffe och macka serveras. Start kl 09.00 och slut kl 17.00.
 • Dag 2, onsdag 25 oktober: Samling vid receptionen kl 08.00. Start kl 08.15 och slut senast kl 16.00.

Pris
14800 kr exkl moms.

Språk
Engelska.

Frågor?
Prata med Rikard Sjöström, rikard.sjostrom@leancompetence.se, +46707952929.

Boka nu!

Vill du boka flera deltagare är du välkommen att maila rikard.sjostrom@leancompetence.se

Betala via faktura, 30 dagar.
Fakturan ställs ut av Lean Competence Sweden AB.

Betala med kort, länk mailas efter anmälan.


Förnamn


Efternamn


E-post


Mobil


Befattning


Företag


Fakturaadress


Fakturareferens / inköpsorder


VAT-nummer (om fakturan ska skickas till företag utanför Sverige, inom EU)


Önskemål om särskild kost / allergier


Kommentarer / övrig info

Genom att boka godkänner du villkoren (länken med villkor öppnas i nytt fönster)