Ledningssystem för att skapa resultat

Gert Frick, Einar Gudmundsson, Lars Wenström, Pia Anhede, Peter Häyhänen

Stockholm 3 februari 2016

Välkommen till en dag då vi djupdyker i paradigmskiftet från funktionella strukturer med rådande beteenden och ledarskapsvanor till ett ledningssystem som utgår från leanprinciperna.

Vi har bjudit in personer som har gedigen personlig erfarenhet och som har utvecklats i olika miljöer och branscher, men som har kommit till liknande insikter och lärdomar.

Upplägget för dagen är att du får lyssna på deras berättelser och reflektioner kring varandras lärdomar samt att du får tid för egen reflektion – gärna tillsammans med dina kollegor i ledningsgruppen.

Vi kommer att djupdyka i fem områden och frågeställningar:

 • Flöde
  Flöden är för de flesta av oss självklart, men förstår vi  konsekvenserna av dåliga flöden, felriggade system och bristen på kunskap hos ledningen om det egentliga flödet?
 • Verksamhetsstyrning
  Varför förhärskar ett ekonomistyrningssystem som är frikopplat från processer och flöden, när alla är överens om att  framgången  ligger i att styra flödes- eller processbaserat? Detta trots att de flesta organisationer säger att de arbetar processorienterat. Vad krävs för att åstadkomma en förändring?
 • Närvarande ledarskap
  Hur kommer chefer och ledare ur sina eviga möten för att istället tillvarata sina seniora kunskaper i den värdeskapande verksamheten, för att träna och coacha sina medarbetare?
 • Strategi till operativ styrning
  Konstraten mellan traditionell MBO/målstyrning och Hoshin (policy delployment). Varför stannar så många bra visioner och planer med en väldokumenterad affärsplan? Hur omsätter vi dem istället till  operativa leveranser och operativ styrning?
 • Att anta nya utmaningar
  Den senaste forskningen inom lean. Om du studerar Toyotas managementsystem noga, ser du ett tydligt mönster för hur de tänker, leder och agerar, vilket genomsyrar hela organisationen.  Hur kommer vi som organisationer hit?

Vilka medverkar?

Einar Gudmundsson, VD på Rejmes Bil i Halland. Tidigare vice president på Volvo Car Corporation med ansvar för kundservice och eftermarknad samt vd för Renault i Sverige.

Gert Frick, VD på JMAC Scandinavia. Tidigare vice president för Global SPS Office på Scania. Gert var också med om att arbeta fram Saab Automobiles leankoncept.

Lars Wenström, ‎ ansvarar för Lednings- och Produktionssystem på Rejmes Bil. Tidigare VD på JMAC Scandinavia, VD för Medical Products Octagon och VD Quinton Hazell (Dana Inc).

Pia Anhede, konsult på Revere med mer än 20 års erfarenhet av att driva lean-implementeringar i organisationer från såväl industrin som från sjukvård, offentlig sektor och servicesektorn. Pia har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder.

Peter Häyhänen, utvecklingschef på Södra Älvsborgs Sjukhus. Tidigare ansvarig för Ericssons Six Sigma-program och ansvarig för Process Excellence på Maersk Line.

Agenda

08.30 Kaffe och macka

09.00 Start
Presentation av alla talare och deras verksamheter

10.00 Frågeställning 1: Flöde
Peter Häyhänen inleder

11.00 Frågeställning 2: Verksamhetsstyrning vs ekonomistyrning
Lars Wenström inleder

12.00 Lunch

13.00 Frågeställning 3: Närvarande ledarskap
Gert Frick inleder

14.00 Frågeställning 4: Strategi till operativa leveranser
Einar Gudmundsson inleder

15.00 Frågeställning 5: Utmaningar
Pia Anhede inleder

16.00 Summerande diskussion

16.30 Slut

Praktisk information

Datum och tid: 3 februari 2016 kl 9.00-16.30. Kaffe och macka från kl 8.30.

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14 i centrala Stockholm.

Pris: 5800 kr om du bokar senast 4 december. 6800 kr om du bokar efter 4 december. Alla priser är exklusive moms 25%.

Erbjudande: Boka både detta seminarium och seminariet Visual Management – hur du skapar bättre samarbete och resultat som genomförs dagen efter, för totalt 10000 kr exkl moms.

Språk: Svenska.

Mer information: Rikard Sjöström, rikard.sjostrom@leancompetence.se, +46707952929.

Boka nu

Välj dagar:

Jag bokar seminariet Ledningssystem 3/2

Jag bokar båda seminarierna Ledningssystem 3/2 och Visual Management 4/2


Välj betalningssätt:

Faktura, 30 dagars betalningsvillkor

Bank-/kreditkort. Efter din bokning skickas en länk till betalning via PayPal (konto behövs). Betalning inom fem dagar.


Förnamn


Efternamn


E-post


Mobil / telefon


Befattning


Organisation / företag


Fakturaadress


Fakturareferens / inköpsorder
(Ställ ut inköpsordern till Lean Competence Sweden AB, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg)


Särskild kost / allergier


Kommentarer / övrig info


Genom att boka godkänner jag villkoren (öppnas i nytt fönster)