Hur utvecklar vi ett riktigt bra ledarskap?


En heldag för dig som vill få grepp om helhet och detaljer för ett coachande ledarskap


Stockholm 22 maj 2018

Vad kan vara viktigare för att skapa en riktigt bra verksamhet än ett sunt, välfungerande ledarskap?

Därför välkomnar vi dig till en heldag där du får tid att fokusera hur du ska utveckla de förmågor, strukturer och verktyg som utgör ett gott ledarskap.

Dagen passar både dig som vill utveckla dig själv och ditt leam och dig som vill få en struktur för att arbeta med ledarutveckling i er verksamhet.

Agenda

08.45 | Morgonkaffe


09.15 | Inledning med moderator Pia Anhede från Revere

Pia Anhede


09.20-11.45 | Ledarstegen – ett heltäckande angreppssätt för ett riktigt bra ledarskap

Bengt Savén, professor vid KTH och affärsutvecklingschef på Saab Aeronautics

Bengt Savén

Utifrån en unik kombination av egen praktisk ledarerfarenhet och vetenskaplig förankring har Bengt Savén skapat en verkligt användbar ledarskapsmodell.

Modellen LedarStegen spänner ända från de stora dragen för ett modernt, värdebaserat och motiverande ledarskap till de konkreta ledarbidragen som du kan ge i din vardag med stöd av verktyg. En kombination av helhet och detaljer för att utmana individen och skapa systematisk förbättring.

Kort sagt: Här finns det som behövs för att få ett riktigt bra ledarskap på plats!

Bengt kommer att starta med en genomgång av de tre modellerna i LedarStegen och leda oss vidare i en praktisk workshop i hur vi kan utveckla ett bra ledarskap.

Bengt Savén är Director Business Development på Saab Aeronautics och adjungerad professor vid KTH i ”Hållbart ledarskap och systematisk förbättring”. Bengt har omfattande praktisk ledarerfarenhet – från första linjens chef och projektledare till företagsledning och styrelsearbete. Han har varit chef för små och stora organisationer, från 3 till 1100 anställda. Bengt har exempelvis varit produktionsteknisk chef på ABB samt produktionschef, operativ direktör och vice VD inom Saabs verksamheter i Sverige och utomlands. Han har också tjänstgjort som lärare och ambassadtjänsteman samt varit ordförande för PLAN.


11.45 | Lunch


12.45 | Träna och coacha problemlösning – ett sätt att utöva ditt ledarskap

Henrik Simonsson, ledare och chef på Newbody som vann Svenska Leanpriset 2016

Henrik Simonsson

Henrik Simonsson kommer att berätta hur Newbody arbetar med målnedbrytning, daglig styrning och ett strukturerat förbättringsarbete. Men framförallt hur han som chef etablerar denna kulturen och tränar sig själv och sina medarbetare.

Efter tre år av goda resultat inom produktivitet, leveransförmåga och medarbetarnöjdhet drivet genom ett systematiskt förbättringsarbete med A3:or och kata (experimenterande och lärande) så tar de nu nästa steg i sin utveckling. Arbetssätten finns på plats, nu är det dags att snäppa upp nivån. Cheferna måste gå före och visa vägen…

Låt dig inspireras av Henriks berättelse, hans insikter och hans syn på sitt eget ledarskap.


13.15 | Kreativt coachande ledarskap – som sprider sig!

Karyn Ross, konsult vid Karyn Ross Consulting

Karyn Ross

Karyn Ross har skrivit ”The Toyota Way to Service Excellence: Lean Transformation in Service Organizations” tillsammans med professor Jeffrey Liker. Boken belönades med Shingo Prize när den kom ut förra året.

Om du har läst den så vet du att Karyn har en fascinerande metod för att coacha sina adepter. Hon gör det genom att tillämpa principerna och arbetssätten från Kata, blandat med en stor skopa kreativitet. Praktiskt handlar det om att var hon och adepten än befinner sig i världen, så genomför de en coachingcykel på 15 minuter minst tre gånger i veckan. Fysiskt eller via till exempel Facetime eller Skype. Det skapar inte bara en enorm framdrift i adeptens utmaningar — inom 4-6 veckor är adepten igång och coachar nya adepter. Med Karyns kreativa betoning skapar detta ett starkt engagemang som sprider sig på ett organiskt sätt.

Denna session genomförs via film.

Karyn Ross är en mycket erfaren konsult som jobbar på alla nivåer i organisationer, inom områden och funktioner som finansiella tjänstetr, HR, detaljhandel etc.


14.15 | Självledarskap som hävstång till en högpresterande förbättringskultur

Joakim Ahlström, konsult vid C2 Management

Joakim Ahlström

Alla organisationer strävar efter att nå maximal framgång. Teknisk innovation, kundupplevelse eller processkvalitet – oavsett fokusområde är det en ensam faktor som gör den stora skillnaden: Förmågan att ta vara på den mänskliga potentialen!

I denna interaktiva föreläsning och workshop kommer du att få kunskap för att utveckla ditt självledarskap och leda utvecklingen av en kultur där människor samverkar och presterar på toppen av sin förmåga.

Du kommer bland annat att få med dig konkreta feedbackövningar som du enkelt kan kan använda i din lednings- eller arbetsgrupp för att skapa en starkare starkare laganda.

Joakim Ahlström är en av Sveriges ledande experter på att utveckla högpresterande förbättringskulturer. Joakim är konsultansvarig på C2 Management och har mer än 10 års erfarenhet av att utbilda, leda och coacha organisationer i deras förbättringsarbete. Han har stöttat företag som Coca-Cola, IKEA, Swedbank och Ericsson. Joakim har också skrivit boken ”How to Succeed with Continuous Improvement” (McGraw-Hill förlag i USA).


15.45 | Reflection for action

Vi avslutar med en konkret reflektion som hjälper dig att agera på den nya kunskap som du fått under dagen.


16.00 | Avslutning

Praktisk information

Alla som kommer med får böckerna ”Ledarstegen” av Bengt Savén och ”How to Succeed with Continuous Improvement” av Joakim Ahlström.

Arrangörer: Lean Competence och Plan

Datum och tid: Tisdag 22 maj 2018 kl 09.15-16.00. Kaffe från kl 08.45.

Plats: Centrala Stockholm.

Pris: 6800 kr exklusive moms 25%.

Mer information: Rikard Sjöström, rikard.sjostrom@leancompetence.se, +46707952929.

Boka nu

Beställningen faktureras med 30 dagars betalningsvillkor.


Förnamn


Efternamn


E-post


Mobil / telefon


Befattning


Organisation / företag


Fakturaadress


Fakturareferens / inköpsorder
(Ställ ut inköpsordern till Lean Competence Sweden AB, 556829-4739)


Särskild kost / allergier


Kommentarer / övrig info


Genom att boka godkänner jag villkoren (länken med villkor öppnas i nytt fönster)