Lär dig
”The Bottleneck Walk”
utvecklad på Toyota


Metoden har utvecklats av professor Christoph Roser under hans tid vid Toyota Central Research and Development Laboratories i Japan.

Identifiering av flaskhalsar är ett nödvändigt steg för att förbättra produktionskapaciteten. Men de flesta metoderna som används idag hanterar inte flaskhalsar som flyttar på sig eller varierar med inflöde, vilket är den normala situationen i de flesta produktionssystem.

Därför säger vi välkommen till en workshop där du får lära och träna en väl beprövad metod: ”The Bottleneck Walk”.

Den hjälper er att snabbt och tillförlitligt identifiera rörliga flaskhalsar även i komplexa system, utan matematik eller tidsmätningar.

Angreppssättet baseras på den tid som en process väntar eller är aktiv. Förutom att visa sannolikheten för vilka processer som är de temporära flaskhalsarna, ger den också en uppskattning av förbättringen av hela systemkapaciteten om flaskhalsarna förbättras. Det är även möjligt att observera hur flaskhalsarna skiftar över tid.

Workshopen innehåller praktisk träning i Entrematics produktion i Torslanda.

Workshopens upplägg

  • Vad är en flaskhals?
  • Simulering av ett statiskt system
  • Översikt av vanliga metoder för identifiering av flaskhalsar
  • Simulering av ett dynamiskt system
  • Problemet: Rörliga flaskhalsar
  • Identifiering av flaskhalsar: ”The Bottleneck Walk”
  • Simulering av dynamiskt system med ”The Bottleneck Walk”
  • Praktisk träning i metoden i en av värdföretagets produktionsflöden

Professor Christoph Roser

Professor Christoph Roser

Christoph Roser är professor i Production Management vid Karlsruhe University of Applied Sciences. Han doktorerade vid MIT på en avhandling i ”Flexible Design Methodology”.

Christoph har arbetat för och forskat vid Toyota i Japan i fem år. Han har mångårig erfarenhet som ”Lean Expert” och chef på Bosch samt som konsult på McKinsey.

Han har arbetat med nästan 200 produktionssajter och har erfarenhet från en mängd branscher, såsom fordonstillverkning, maskintillverkning, robotindustri, formsprutning, halvledare, vitvaror, kraftöverföring, energi- och värmesystem, säkerhetssystem, massaindustrin, livsmedel, gjuteri med mera.

Utöver detta driver Christoph en uppskattad blogg. Vi har lärt känna Christoph genom ”European Lean Educator Conference”, där han de senaste åren lett flera omtalade workshopar.

Professor Christoph Roser

Alla praktiska detaljer

Plats: Vi är på värdföetaget Entrematic i Göteborg.

Tid: 11 maj 2017, start kl 10.00, avslutning kl 16.00.

Pris: 6500 kr exkl moms. Specialpris 4900 kr exkl moms för personal från universitet och högskolor.

Språk: Engelska.

Frågor? Prata med Rikard Sjöström, rikard.sjostrom@leancompetence.se, +46707952929.

Boka nu!

Vill du boka flera deltagare är du välkommen att maila rikard.sjostrom@leancompetence.se

Betala via faktura, 30 dagar.
Fakturan ställs ut av Lean Competence Sweden AB.

Betala med kort, länk mailas efter anmälan.


Förnamn


Efternamn


E-post


Mobil


Befattning


Företag


Fakturaadress


Fakturareferens / inköpsorder


VAT-nummer (om fakturan ska skickas till företag utanför Sverige, inom EU)


Önskemål om särskild kost / allergier


Kommentarer / övrig info

Genom att boka godkänner du villkoren (länken med villkor öppnas i nytt fönster)