Perspektiv #1: Arbetssätten


Fungerande digitala tavlor för visuell styrning

Visuell styrning är central i allt arbete som bygger på leanprinciperna.

Men för många innebär dagens analoga whiteboards och Post It-lappar en begränsning.

På Digital Lean Day får du se både enkla och avancerade arbetssätt och verktyg för digital visuell styrning.

Flera av casen är en del av ett forskningsprojekt från Chalmers, med direkt tillämpning hos några av de mest framsynta svenska företagen.

  • IT-stöd för visuell styrning, avvikelsehantering och puls. Chalmers med case från Autoliv och Ascom.
  • IT-stöd för kunskapsutveckling, innovation och fungerande återanvändning av kunskap. Chalmers med case från AB Volvo och Toyota Material Handling.

Perspektiv #2: Organisationen


Hemligheten bakom Spotifys framgångar

Kristian Lindwall

Alla älskar Spotify! Med över 50 miljoner användare har de förändrat hur vi konsumerar musik.

Men hur utformar man en organisation för att fortsätta att vara nummer ett i världen, med snabbföränderliga kunder och oerhört konkurrenstryck?

Kristian Lindwall är teamledare och agile coach på Spotify och har tidigare medverkat i internationella konferenser.

På Digital Lean Day kommer han att dela erfarenheter som:

  • Hur skapar Spotify en snabb organisation med autonoma team som rör sig i gemensam riktning?
  • Hur fungerar ledarskapet i en stor, agil organisation?
  • Hur kan team lära av varandra?

Perspektiv #3: Möjligheterna


Interaktiv kunskaps-
utveckling med Dan Jones

Dan Jones

Få personer har påverkat kunskapsutvecklingen inom lean som professor Daniel T Jones. Han är bland mycket annat medförfattare till boken The Machine that Changed the World, som öppnade västvärldens ögon för Toyota Production System och det japanska undret.

Dan är framförallt en pionjär i att utveckla ny kunskap med hjälp av lean inom nya områden.

Nu riktas hans intresse mot den digitala utvecklingen. Utgångspunkten är att lean erbjuder kraftfulla arbetssätt för att tillvarata de nya möjligheterna.

På Digital Lean Day kommer Dan att involvera oss i en interaktiv kunskapsutveckling.

Ett tillfälle för dig som inte bara vill vänta och se, utan börja agera i den förändring som sker just nu.

Agenda

09.30 Kaffe serveras

10.00 Start!
Joakim Hillberg, Revere AB, sätter agendan och ger en rad tips på enkla digitala verktyg för lean.

10.30 Digitala tavlor och nya arbetssätt för visuell styrning, avvikelsehantering och puls. Chalmers med case från Autoliv.

11.10 Nya arbetssätt och digitala lösningar för innovation och fungerande återanvändning av kunskap. Chalmers med case från AB Volvo och Toyota Material Handling.

12.00 Lunch

13.00 Hemligheten bakom Spotifys framgångar med Kristian Lindwall

14.00 Interaktiv kunskapsutveckling med professor Daniel T Jones

16.30 Avslutning

Praktisk info

Språk
Hela dagen genomförs på engelska.

Tid och plats
30 januari 2015 i Stockholm. På IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16.

Pris
4495 kr exkl moms.

Kontakt
Rikard Sjöström, 070-7952929, rikard.sjostrom@leancompetence.se

 

Arrangörer

Lean Competence

 

Plan

Boka din plats nu

Boka och betala med kort via Paypal:Eller boka och betala mot faktura:


Förnamn


Efternamn


E-postadress


Mobiltelefon / annan telefon


Befattning


Företag / organisation


Fakturaadress


Fakturareferens / inköpsordernummer
(Ställ ut eventuell inköpsorder till Lean Competence Sweden AB)


Övrig info, till exempel särskild kost

Vid bokning godkänns våra allmänna villkor